RAFTING, TRENINGI, TOR KAJAKOWY

KOLNA

REGULAMINY

REGULAMIN RAFTINGU

 
 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 
 

 1. Rafting rozpocząć można po wcześniejszym uiszczeniu należnej opłaty i zameldowaniu swojej obecności.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia spływu jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnicy raftingu powinni posiadać odpowiedni strój na zmianę (spodenki, podkoszulek, kurtka przeciw deszczowa, sandały). Organizator zapewnia specjalistyczny sprzęt taki jak: kask, kapok, pagaj a w okresie zimowym piankę.
 4. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie recepcji. Krakowski Klub Kajakowy nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy pozostawione poza szatnią.
 5. Przestrzeganie niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń obsługi obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w spływie raftingowym.

 

OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE

 
 

 1. Uczestnicy raftingu biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
 2. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie raftingu.
 3. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem raftingu zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa poprzez obsługę oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje stosowne oświadczenie.
 4. W raftingu nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W raftingu nie mogą brać udziału kobiety w ciąży.
 6. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności sprzętu lub oporządzenia należy zwrócić się do instruktora prowadzącego.
 7. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania sprzętu.
 8. W przypadku zawinionego uszkodzenia sprzętu lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
 9. Osoby nie stosujące się do regulaminu, oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast wykluczone z dalszego udziału w spływie bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 10. Uczestnik raftingu zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w spływie pontonowym w którym uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
 11. Instruktorzy oraz ratownicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 12. Uwagi i sugestie należy kierować do kierownika raftingu telefonicznie, mailem lub osobiście.
 13. Uczestnictwo w raftingu jest zgodą na wyżej wymienione punkty.

 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 

Translate »