TOR KAJAKOWY, HOTEL, OSIR

KOLNA

Aktualności
26.07.2021

Dobra Informacja

Projekt pn.: „Dobra Informacja” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Założeniem projektu jest nieograniczony dostęp osób niepełnosprawnych do bezpłatnej, profesjonalnej pomocy, poprawiającej jakość i komfort ich życia .

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 stycznia 2021 r. – 31 marca 2024 r.
KWOTA DOFINASOWANIA PRZEZ PFRON: 745 765,80 zł
KWOTA PROJEKTU: 785 065,80 zł

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest udzielanie szeroko pojętego poradnictwa ogólno – społeczno i specjalistycznych porad prawnych, psychologicznych oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej jak również udzielanie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, możliwych zagrożeniach z tym związanych dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz członków rodzin z obszaru całego kraju.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Z obszaru całego kraju wszystkie osoby niepełnosprawne ich rodziny, opiekunowie chcący skorzystać z oferty Punktu Informacyjnego, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności lub formalnie posługujące się tym dokumentem.

ZASIĘG TERYTORIALNY:
Projekt ogólnopolski.

Translate »