TOR KAJAKOWY, HOTEL, OSIR

KOLNA

Aktualności
08.08.2020

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
PUCHAR POLSKI 3/2020
1 i 2 kwalifikacja do reprezentacji Polski: Juniorów, U-23, Seniorów


1.ORGANIZATOR, MIEJSCE I TERMIN:
Organizatorem zawodów jest Krakowski Klub Kajakowy (KKK Kraków). Zawody odbędą się na torze slalomowym „KOLNA” w Krakowie, ul. Kolna 2, w dniach 15-16.08.2020r.

2. KONKURENCJE:
a) K-1, C-1 – slalom indywidualny open mężczyzn (seniorzy i juniorzy) i młodzików,
b) K-1, C-1 – slalom indywidualny open kobiet (seniorki i juniorki) i młodziczek,
c) C-2 Mixed – slalom indywidualny open K/M (seniorzy i juniorzy) i młodzików K/M,

3. RAMOWY PROGRAM, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Zawody rozegrane będą w ciągu kolejnych 2 dni, przy zachowaniu następującej kolejności konkurencji:

I dzień – 15.08.2020r.
– przejazd półfinałowy: C-1K, C-1M, K-1K, K-1M (interwał 60 sek.),
C-2 Mixed (interwał 90 sek.);
– finał B i finał A: C-1K, C-1M, K-1K, K-1M, C-2 Mixed (interwał 90 sek.);

II dzień – 16.08.2020r.
– przejazd półfinałowy: C-1K, C-1M, K-1M, K-1K (interwał 60 sek.),
C-2 Mixed interwał 90 sek.)
– finał B i finał A: C-1K, C-1M, K-1K, K-1M, C-2 Mixed (interwał 90 sek.)

Do finałów „A” w każdej konkurencji open i młodzików kwalifikuje się 10 osad z przejazdu półfinałowego. Jeżeli w półfinale wystartuje tylko 10 osad, to wszystkie kwalifikują się do finału „A”. Warunkiem startu w finale jest ukończenie przejazdu półfinałowego.

O kolejności miejsc w zawodach decyduje wynik wyścigu finałowego, przy czym zawody rozgrywane są jako oddzielne regaty każdego dnia.

O wyniku końcowym w zawodach „LOTTO Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” w poszczególnych konkurencjach, decydować będzie suma punktów za miejsca zajęte w finałach regat w sobotę i w niedzielę, wg. punktacji olimpijskiej (za miejsca 1-8).
W przypadku równej liczby punktów, o kolejności decyduje pozycja wywalczona przez zawodnika w 2 dniu regat (niedziela, 16.08)

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba punktów 9 7 6 5 4 3 2 1

4. UCZESTNICTWO:
Prawo startu w zawodach w kategorii open kobiet i mężczyzn mają zawodnicy
urodzeni w roku 2005 i starsi (junior młodszy, junior, senior), w konkurencji młodzik – urodzeni w roku 2006 i młodsi, legitymujący się ważną licencją zawodniczą PZKaj, posiadający aktualne badania lekarskie z orzeczeniem o zdolności do uprawiania sportu (kajakarstwa), posiadający kartę pływacką lub odpowiedni wpis w licencji. Zawodnicy mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji. Zawodnik musi zgłosić się na starcie na 5 minut przed wyznaczonym dla niego czasem startu.
Używany przez zawodników sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi określone w Regulaminie Slalomu Kajakowego PZKaj i ICF.
Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzie zgodnie z wymogami Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową/.
Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
Podczas trwania zawodów – na mecie slalomu, po zakończonym przez zawodnika przejeździe, będzie prowadzona kontrola sprzętu. Wskazany przez sędziego kontrolera łodzi zawodnik, musi się zgłosić do kontroli, a niespełnienie wymogów regulaminowych lub nie zgłoszenie się do kontroli karane będzie dyskwalifikacją.

5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia imienne zawodników należy wysyłać na adres biuro@kolna.pl w tytule wpisując „Puchar Prezydenta 2020” Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 11.08.2020
(do godziny 23:59).

6. MIEJSCE I TERMIN LOSOWANIA:
Losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji odbędzie się w budynku Krakowskiego Klubu Kajakowego, ul. Kolna 2, w dniu 12.08.2020 (wtorek) o godz. 14:30.

7. TRASA SLALOMU, ODPRAWY:
Trasa slalomu zostanie ustawiona zgodnie z regulaminem PZKaj. Opis i mapka trasy zostanie przedstawiona kierownikom ekip podczas pierwszej odprawy technicznej z sędzią głównym
w dniu 14.08.2020 o godz. 18:30, w budynku Krakowskiego Klubu Kajakowego, ul. Kolna 2. Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 15.08.2020 o godz. 8:30, nad torem lub w sali konferencyjnej.

8. OPŁATY:
Za każdego zgłoszonego zawodnika z listy zbiorczej w slalomie open – 120,00 zł;
każde dodatkowe zgłoszenie zawodnika w innej konkurencji 60,00 zł

Za każdego zgłoszonego zawodnika z listy zbiorczej w slalomie młodzicy – 80,00 zł;
każde dodatkowe zgłoszenie zawodnika w innej konkurencji 40,00 zł

Wadium za złożony protest w czasie zawodów: 200,00 zł.
Kaucja zwrotna za pobrane numery startowe: 200,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto KRAKOWSKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO
Bank Spółdzielczy Rzemiosła, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków
Nr konta 86 8589 0006 0000 0027 6623 0001
w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2020 – zgodnie z terminem zgłoszeń
W tytule opłaty należy wpisać „Puchar Prezydenta 2020”. Brak uregulowania należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa w zawodach.

9. NAGRODY:
W konkurencjach indywidualnych za 1, 2, 3 miejsce dla seniorów open i młodzików – okolicznościowe puchary.
Podczas ceremonii dekoracji, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy.

10. PUNKTACJA PUCHARU POLSKI:
Do punktacji Pucharu Polski 3/2020 zaliczane będą zawody rozgrywane w 2 dniu regat,
tj. 16.07.2020 (niedziela).

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liczba punktów 20 16 13 10 8 6 4 3 2 1

11. KWALIFIKACJE DO REPREZENTACJI Polski Juniorów, U-23, Seniorów
w Slalomie Kajakowym na sezon 2020:

I start kwalifikacyjny – 15.08.2020 r. (Sobota) – zawody rozgrywane wg schematu:
• Pierwszy przejazd – PÓŁFINAŁ, w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy
i zawodniczki.
• Drugi przejazd – FINAŁ, decydujący o kolejności zajętych miejsc w pierwszych zawodach kwalifikacyjnych. Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników zgodnie z zajętymi miejscami w półfinale.

II start kwalifikacyjny – 16.08.2020 r. (Niedziela) – zawody rozgrywane wg schematu:
• Pierwszy przejazd – PÓŁFINAŁ, w którym startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy
i zawodniczki.
• Drugi przejazd – FINAŁ, decydujący o kolejności zajętych miejsc w drugich zawodach kwalifikacyjnych. Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników zgodnie z zajętymi miejscami w półfinale.

Szczegółowe zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów, U-23 i Seniorów
w Slalomie Kajakowym na sezon 2020, dostępne są na stronię PZKaj w zakładce sport/przepisy sportowe, pod adresem:
https://pzkaj.pl/dane/przepisy/2019/2020_Zasady_kwalifikacji_do_Reprezentacji_Polski_Seniorow&U23_slalom.pdf;
oraz https://pzkaj.pl/dane/przepisy/2019/2020_Zasady_kwalifikacji_do_Reprezentacji_Polski_Juniorow_slalom.pdf

Przejazdy kwalifikacyjne do reprezentacji Polski na rok 2020 będą nagrywane.

13. UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, kluby załatwiają i pokrywają we własnym zakresie. Organizator służy pomocą w organizacji zakwaterowania i wyżywienia. W tej sprawie należy kontaktować się z Panią Jadwigą Profic, pod adresem mailowym hotel@kolna.pl
Do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią a mogą mieć miejsce
w czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj.INFORMACJE ORGANIZATORA:

Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 964) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub innych przepisów obowiązujących w terminie rozgrywania zawodów.

I. Punkty dezynfekcji
Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznym, specjalnie oznaczonym miejscu w punktach:
– przy wejściu na teren zawodów;
– przy punkcie informacji;
– przy wejściu i wyjściu z toalet i węzłów sanitarnych;
– przy dekoracji.
Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów.

II. Wejście do strefy zawodów
Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym: Tor Kajakowy „Kolna” wyznaczony ogrodzeniem. Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964), oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są uczestnicy zawodów, kierownicy drużyn, obsługa zawodów oraz sędziowie.
Osoby nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów.

III. Biuro Zawodów
W Biurze Zawodów może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana osoba. Przed wejściem do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
W pomieszczeniu informacyjnym obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust.

IV. Organizacja i przemieszczanie się zawodników
Strefa zawodów jest dostępna tylko dla zgłoszonych i zaakceptowanych przez organizatora samochodów klubowych prowadzonych przez trenerów. Każdy Klub musi przesłać na adres biuro@kolna.pl listę zawodników zgłoszonych do zawodów z uwzględnieniem opiekuna dla zawodników niepełnoletnich.
W strefie zawodów organizator zapewni każdemu klubowi miejsce do zaparkowania pojazdów oraz bezpiecznego składowania sprzętu.
Zawodnicy pod opieką kierownika drużyny wraz ze sprzętem i wyposażeniem, wchodzą grupą według harmonogramu startów, wejściem, gdzie weryfikowana jest ich obecność pod względem liczby osób przebywających w strefie zawodów.
Każdy klub, po wejściu w strefę zawodów, udaje się do wyznaczonej strefy dla klubów.

V. Strefy dla klubów
W strefie zawodów dla każdego klubu wyznaczona jest strefa, w której przebywają zawodnicy wraz z kierownikami drużyn. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. Dozwolone jest rozbicie namiotów. Organizator wyznaczy dedykowaną strefę dla każdego

klubu z uwzględnieniem liczby zawodników. Niedozwolone jest zajmowanie takiej strefy przez inny klub. Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów.

VI. Obsługa medyczna
Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników.

VII. Odprawa kierowników
Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Podczas odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej (2m) odległości między sobą.

VIII. Dekoracje
W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje odbywają się 30 minut po zakończeniu wyścigów finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III udając się na dekorację muszą utrzymywać bezpieczny dystans między sobą.

IX. Strefa dla prasy
Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się przy strefie dekoracji.

Wytyczne odnośnie Bezpieczeństwa podczas zawodów będą aktualizowane w zależności od zmiany przepisów dotyczących reżimu sanitarnego i dystansu społecznego, w związku z trwającym stanem epidemii.

Translate »