RAFTING, TRENINGI, TOR KAJAKOWY

KOLNA

ZAWODY

Mistrzostwa Polski we Freestyle’u

Termin, miejsce, organizator:

XIII Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym odbędą się w dniu 01-02.09.2018r. w Krakowie na torze slalomowym ul. Kolna 2, 30-381 Kraków.

Zawody zostaną rozegrane w formacji stworzonej specjalnie na czas trwania zawodów.

Organizatorem zawodów z upoważnienia Polskiego Związku Kajakowego jest Krakowski Klub Kajakowy.

 

Uczestnictwo:

Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni oraz zawodnicy z zagranicy. Zawodnicy zrzeszeni, posiadający licencję PZKaj muszą posiadać aktualne badania lekarskie i kartę pływacką (lub odpowiedni wpis do licencji). Zawodnicy niezrzeszeni i z zagranicy zobowiązani są do posiadania zaświadczenia lekarskiego (np. od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych we Freestyle Kajakowym, kartę pływacką (lub poświadczenie umiejętności pływania) Zawodnicy niezrzeszeni, niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w tych zawodach. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy startują na własnym sprzęcie do startu dopuszczone będą kajaki spełniające wymogi regulaminowe (organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt startujących).

Kontrola sprzętu odbędzie się w dniu 01.09.br w miejscu wskazanym przez organizatora.

 

Konkurencje mistrzowskie:

K1M, K1K, K1JM, K1JK, C11

Konkurencje Mistrzowskie rozgrywane będą według regulaminu Polskiego Związku Kajakowego, zatwierdzonego w dniu 09.12.2016 r.

 

Konkurencje Dodatkowe:

Kayak Cross, OldBastards odbędą się według osobnych zasad.

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:

ramach zawodów prowadzone będą klasyfikacje:

  • Klasyfikacja Mistrzostw Polski wyłącznie dla zawodników z Polski posiadających licencje,
  • Klasyfikacja zawodów dla zawodników z Polski nieposiadających licencji,
  • Klasyfikacja zawodów dla zawodników z Polski posiadający licencje oraz zawodników z zagranicy.

Tytuł Mistrza, Vice-mistrza, Drugiego Vice-mistrza przysługują najwyżej sklasyfikowanym zawodnikom z Polski. Konkurencje objęte programem MP uznaje się za Mistrzowską (dającą tytuł Mistrza Polski, jeśli startuje, co najmniej 4 zawodników (nawet z jednego klubu). Jeżeli nie ma wystarczającej liczby zawodników do przeprowadzenia konkurencji, zawodnikom wolno startowad w starszej kategorii wiekowej tej samej płci, a w C1 z K1. Na zawodach prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa zaliczana do MP. Do tej punktacji zaliczane będą wyniki najlepszych 5 zawodników z danego klubu.

Ramowy program zawodów:

Zawody rozgrywane są w jeden dzień:

  • dzień eliminacje, półfinały oraz finały we wszystkich konkurencjach Mistrzowskich oraz OB2
    II dzień konkurencje dodatkowe

1W zależności od liczby zgłoszonych zawodników, konkurencje mogą się nie odbyć

2W zależności od liczby zgłoszenia, konkurencja OB może odbywad się w niedzielę

 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa:

Zgłaszanie na obowiązujących formularzach, należy dokonać drogą elektroniczną na adres -mail: freestyle@kolna.pl w terminie do dnia 29.08.2018 do godziny 24: 00 (za termin zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do organizatora). Szczegółowe informacje o programie zostaną podane po terminie zgłoszeń.

 

Opłaty:

Opłatę startową w wysokości 120, 00zł (przy starcie danego zawodnika w jednej kategorii), zawiera również opłatę

startową za Kayak Cross, 1 posiłek regeneracyjny oraz co nie, co do ogniska w sobotę

Dodatkowe 40, 00zł za start w każdej następnej kategorii od osoby.

Opłaty za:

70, 00zł – pływanie w czasie wolnym (piątek, niedziela), 2 noclegi na polu biwakowym, 1 posiłek regeneracyjny w sobotę oraz co nie, co do ogniska w sobotę

20, 00zł – udział w Kayak Cross

15, 00zł – nocleg na polu biwakowym

Rejestracja uczestników odbędzie się w:
–  piątek od godziny 15:00-17:00*

–  sobota od godziny 08:00-08:30*

–  niedziela od godziny 10:30-11:45*

*godziny mogą ulec zmianie

 

Nagrody:

W konkurencjach indywidualnych za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy otrzymają medale od PZKaj.

W konkurencjach dla zawodników nieposiadający licencji oraz zawodników z zagranicy za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy otrzymują medale.

Różne:

Koszty organizacyjne Mistrzostw Polski pokrywa Organizator.

Sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, uczestnicy załatwiają i pokrywają we własnym zakresie.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym freestyle@kolna.pl

Organizator zapewnia pole biwakowe na czas trwania zawodów, posiłek w sobotę oraz treningi w piątek zgodnie z harmonogramem.

Zgłoszenie i Harmonogram do pobrania w załączniku. Szczegółowy harmonogram pojawi się po zamknięciu rejestracji.
Będą to otwarte zawody, w których każdy będzie mógł wystartować!

Dla osób chętnych tor będzie dostępny w piątek oraz niedzielę.

Mamy nadzieję na duże zainteresowanie – specjalnie dla was oprócz części Freestyleowej, na którą zostanie przygotowany specjalnie odwój, odbędzie się również KAYAK CROSS!

Będzie on polegał na jednoczesnym starcie 4 zawodników i pokonaniu trasy przez cały tor!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału i wspólnej zabawy, mamy nadzieję, że licznie przybędziecie!

 

Data

01 Wrz 2018 - 02 Wrz 2018

Czas

Cały dzień
Translate »