TOR KAJAKOWY, HOTEL, OSIR

KOLNA

Aktualności
14.07.2020

Nowe warunki korzystania z Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz stosując się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami korzystania z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA w Krakowie.

BASEN

Na terenie basenu może łącznie przebywać 48 osób. Na jednym torze pływackim przebywać mogą maksymalnie 4 osoby!

W budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic przez klientów przez cały okres przebywania na terenie OSiR, za wyjątkiem korzystania z basenu.

Przed wejściem na hol przy kasach basenowych, konieczne jest zdezynfekowanie rąk, wyznaczonych do tego miejscach.

1. W kolejce do kasy niezbędne jest zachowanie dystansu minimum 2 metrowej odległości od innych osób. Dla Państwa wygody w holu zostały wyklejone linie wskazujące bezpieczną odległość. Dodatkowo informujemy, że przed kasą może znajdować się tylko 1 osoba.
2. Wydawane zegarki są na bieżąco dezynfekowane.
3. W strefie zmiany obuwia – zachowujemy bezpieczny dystans.
4. W strefie szatni – zachowajmy bezpieczny dystans.
5. Pod natryskami może się znajdować jednocześnie maksymalnie 6 osób.
6. W toaletach znajdują się instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego używania rękawiczek i maseczek.
7. Prosimy niezwłocznie opuścić budynek Ośrodka po zakończeniu korzystania ze strefy basenowej.
8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby podczas korzystania ze strefy basenowej należy przerwać pływanie / kąpiel, poinformować obsługę, udać się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. Obsłudze należy udzielić niezbędnych informacji celem odtworzenia drogi poruszania się po terenie OSiR KOLNA i przeprowadzenia przez obsługę rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni stykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. Prosimy o akceptację wytycznych i stosowanie się do zasad. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel oraz mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Pozostałe punkty regulaminu basenu OSIR KOLNA pozostają bez zmian.
Prosimy o stosowanie się do tych zaleceń.


SIŁOWNIA

Na terenie siłowni może łącznie przebywać 20 osób.

W budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic przez klientów przez cały okres przebywania na terenie OSiR, za wyjątkiem korzystania z basenu.

Przed wejściem do siłowni, konieczne jest zdezynfekowanie rąk, wyznaczonych do tego miejscach.

1. Po każdorazowym zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować używany sprzęt.
Sprzęt dezynfekowany jest przez użytkownika sprzętu. Środek dezynfekujący dostępny jest u instruktora.
2. Ze względu na zachowanie bezpiecznego dystansu w strefie kardio dostępne są tylko wybrane urządzenia.
3. Obowiązkowo należy korzystać z własnego ręcznika.
4. Rekomenduje się, aby osoby z grup podwyższonego ryzyka (m. in. osoby w wieku powyżej 60 roku życia oraz cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) korzystały z siłowni w godzinach najmniej obciążonych, najlepiej bez obecności innych osób lub zaniechały korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
5. Zaleca się systematyczną dezynfekcję rąk. Obowiązkowe przy wejściu na obiekt, siłownię i po skorzystaniu z toalet.
6. Prosimy niezwłocznie opuścić budynek Ośrodka po zakończeniu korzystania z siłowni.
7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby podczas korzystania z siłowni należy przerwać ćwiczenia, poinformować obsługę, udać się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. Obsłudze należy udzielić niezbędnych informacji celem odtworzenia drogi poruszania się po terenie OSiR KOLNA i przeprowadzenia przez obsługę rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni stykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. Prosimy o akceptację wytycznych i stosowanie się do zasad. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel oraz mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Pozostałe punkty regulaminu basenu OSIR KOLNA pozostają bez zmian.
Prosimy o stosowanie się do tych zaleceń.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW OSIR KOLNA CHCĄCYCH KORZYSTAĆ Z BASENU, SAUNY NA NOWYCH ZASADACH SANITARNYCH W ZWIAZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19.

Szanowni Państwo,
Zanim zaplanujecie swoją wizytę w Ośrodku Sportu i Rekreacji KOLNA prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami i wytycznymi obowiązującymi podczas trwania stanu epidemicznego.
1. Jeśli masz gorączkę lub objawy jakiejkolwiek infekcji, a w szczególności dróg oddechowych prosimy zrezygnuj z wizyty w naszym obiekcie. Osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane na teren OSiR KOLNA .
2. Przeczytaj i zapoznaj się z wytycznymi panującymi na: pływalni, saunarium i siłowni (dostępne na stronie internetowej oraz na miejscu).
3. Dostępne są wejścia na basen wyłącznie 60 minutowe. Dłuższy pobyt na basenie, a także pobyt na saunie wiąże się z koniecznością uregulowania dopłaty minutowej.
4. Preferujemy płatności bezgotówkowe. Przed wejściem na obiekt sprawdź czy posiadasz przy sobie kartę płatniczą (a w drugiej kolejności gotówkę) na wypadek ewentualnych dopłat.
5. Sprawdź czy ze sobą maseczkę, przyłbicę lub chustę zasłaniającą usta lub nos. Zalecenie to dotyczy również osób towarzyszących. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i nosa.
6. Zadbaj o to aby Twoje klapki, okularki i inne przedmioty, które zabierasz ze sobą na basen były dokładnie umyte i zdezynfekowane.
7. Przed wejściem do budynku OSiR, zdezynfekuj ręce korzystając z punktu dezynfekcji znajdującego przy wejściu.
8. Zachowaj odstęp w oczekiwaniu do kasy. Do kasy podchodź pojedynczo. Jeśli jesteś z osobami wspólnie z Tobą zamieszkującymi, możecie oczekiwać i podejść do kasy razem, jednakże wszyscy razem musicie zachowywać odpowiednią odległość od pozostałych osób.
9. W strefie basenowej (basen sportowy i rekreacyjny) może przebywać jednocześnie 48 osób), w pomieszczeniach saunarium (może przebywać maksymalnie 10 osób). W siłowni jednocześnie może ćwiczyć 20 osób.
10. W przypadku osiągnięcia limitu osób przebywających w budynku OSiR sprzedaż wejściówek zostanie wstrzymana. W tej sytuacji zachowaj spokój i poczekaj aż sprzedaż zostanie wznowiona lub zrezygnuj w usługi.
11. W strefie saunarium dostępne będą wyłącznie 3 pomieszczenia z sauną (2 sauny suche , 1 sauna parowa oraz tężnia solankowa – pomieszczenie wypoczynkowe). W każdej z saun suchych mogą przebywać jednocześnie 4 osoby (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących). W przypadku osiągnięcia limitu maksymalnej liczby osób w saunarium, zachowaj spokój i poczekaj lub opuść tą strefę.
12. W strefie zmiany obuwia i suszenia włosów, w szatniach i pod natryskami zachowaj bezpieczny odstęp minimum 2 metrów od innych użytkowników. Jeśli to niemożliwe, poczekaj, aż osoba przed Tobą odejdzie.
13. W szatniach zasłaniaj twarz i nos do momentu przebrania się w strój kąpielowy lub kąpielówki. Następnie zdejmij maseczkę i schowaj ją do szafki. Jeśli używasz maseczki jednorazowej wyrzuć ją do oznakowanego śmietnika. Upewnij się, że Twoja maseczka nie pozostała poza szafką na ławeczce lub podłodze.
14. W strefie natrysków bezwzględnie i dokładnie umyj całe ciało wodą z mydłem przed wejściem do strefy basenowej.
15. W strefie natrysków zachowaj odstęp minimum 2 metrów od innych użytkowników.
W tym celu używaj co drugi prysznic. Jeśli to nie możliwe, zachowaj spokój i poczekaj aż osoba przed Tobą odejdzie.
16. Maksymalna liczba osób na torze to 4 osoby. Możesz wejść na wyznaczony tor pod warunkiem, że nie przekroczysz swoim wejściem tej liczby.
17. Bezwzględnie i ze spokojem wykonuj polecenia i instrukcje wydawane przez ratowników i personel obiektu.
18. Na basenie rekreacyjnym korzystaj z atrakcji pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu wobec innych osób.
19. Wychodząc z basenów, w strefie natrysków ponownie dokładnie umyj się.
20. Podczas przebierania się w szatni w pierwszej kolejności nałóż maseczkę ochronną, następnie kontynuuj tą czynność. Zasłaniaj usta i nos aż do opuszczenia budynku.
21. Prosimy niezwłocznie opuścić budynek Ośrodka po zakończeniu korzystania z siłowni.
Na dziecko, członków rodziny lub przyjaciół zaczekaj na zewnątrz budynku.
22. Trybuny do odwołania pozostają zamknięte, zrezygnuj z ich odwiedzania.

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych rad.

Translate »